Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Mexico tiến hành bầu cử chính quyền địa phương

    Cử tri Mexico đã đi bỏ phiếu bầu chọn 12 Thống đốc bang và lãnh đạo chính quyền địa phương tại 14/31 bang.Cuộc bầu cử được coi là phép thử đối với Đảng Hành động quốc gia của Tổng thống đương nhiệm Felipe Calderón và Đảng Cách mạng Định chế đối lập, chính đảng đã lãnh đạo Mexico trong 71 năm (giai đoạn 1929-2000), để chuẩn bị cho cuộc bầu cử Tổng thống năm 2012 tới.

    Kết quả thăm dò dư luận sau bầu cử cho thấy trong cuộc đua giành ghế Thống đốc bang, các ứng cử viên của và Đảng Cách mạng Định chế đang chiếm thế thượng phong.

    TTXVN