Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Nga giữ chức Chủ tịch Hội đồng Bảo an LHQ

    Theo nguyên tắc quay vòng theo thứ tự bảng chữ cái, bắt đầu từ tháng 8, đại diện thường trực của Liên bang Nga tại LHQ, ông Vitali Churkin sẽ thay người đồng nhiệm Nigeria Dgioi Ogvu giữ nhiệm vụ Chủ tịch HĐBA.

    Hôm nay, theo truyền thống, Chủ tịch mới sẽ có cuộc họp với thành viên Hội đồng Bảo an thống nhất kế hoạch hành động cho cả tháng. Cụ thể, các thành viên sẽ thảo luận chương trình hoạt động của lực lượng gìn giữ hoà bình LHQ tại Iraq và Lebanon. Ngoài ra vấn đề Kosovo cũng sẽ được đề cập.

    VOV

    .