Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Nga: Xuất hiện thêm 65 điểm cháy rừng

    Bộ tình trạng khẩn cấp Nga vừa cho biết, chỉ trong 1 ngày qua, tại Nga lại xuất hiện thêm 65 điểm cháy rừng. Mặc dù đã dập tắt 66 điểm cháy rừng và vẫn còn 24 điểm cháy rừng với diện tích hơn 6.640 ha. Trong số này có 4 đầm lầy than bùn và 2 đám cháy lớn tại vùng Altai trên diện tích 6.500 ha. Thống đốc vùng Altai đã phải ban bố tình trạng khẩn cấp tại 15 quận huyện trong vùng do cháy rừng lan rộng.


    VOV