Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Nghị viện châu Âu phê chuẩn kế hoạch thành lập cơ quan ngoại giao mới

    Hôm qua, với 549 phiếu thuận, 78 phiếu chống và 17 phiếu trắng, Nghị viện châu Âu phê chuẩn kế hoạch pháp lý cho việc thành lập Cơ quan hành động đối ngoại Châu Âu

    Các thành viên Nghị viện châu Âu đã phê chuẩn gói các khuyến nghị liên quan đến cơ quan ngoại giao này và phương thức hoạt động của nó, một sự phát triển mới quan trọng đã được giới thiệu trong Hiệp ước Lisbon.

    Dự kiến, cơ quan ngoại giao mới của châu Âu sẽ đi vào hoạt động từ ngày 1/12, với mục đích giúp Đại diện cấp cao phụ trách Chính sách An ninh và Đối ngoại của Liên minh châu Âu thực hiện chính sách đối ngoại và đảm bảo chính sách đối ngoại của khối này là nhất quán.

    TTXVN