Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • Nhật tăng đội ngũ chống khủng bố cho dịp Olympic Tokyo 2020

  Cục điều tra an ninh Nhật Bản ngày 27/8 cho biết nhằm tăng cường bảo đảm an ninh chống khủng bố phục vụ thế vận hội Olympic Tokyo 2020, Cục điều tra an ninh sẽ tăng cường thêm đội ngũ an ninh từ mức 1.500 nhân viên hiện nay, lên 2.000 nhân viên như thời điểm Nhật Bản tổ chức thế vận hội Olympic năm 1964.

  Theo dự kiến, ngay trong năm 2015, các cơ quan chức năng sẽ dự trù kinh phí để tăng thêm 50 nhân viên vào biên chế của cục này.

  Cũng theo Cục điều tra an ninh Nhật Bản, các cơ quan chức năng cũng đã dự trù ngân sách hoạt động năm 2015 theo hướng tăng thêm so với năm 2014, trong đó tập trung vào việc thiết lập các cơ sở thu thập thông tin ở những khu vực đang diễn ra nhiều biến động như quần đảo Senkaku. Bên cạnh đó, việc thu thập thông tin ở các khu vực biển Hoa Đông, biển Đông cũng sẽ được các cơ quan phụ trách an ninh Nhật Bản tăng cường thực hiện.

  Nhật Bản chuẩn bị rất kỹ cho Olympic Tokyo 2020. (Nguồn: Flickr)

   

  Theo đánh giá của Nhật Bản, xuất phát từ thực tế những nước tổ chức Olympic thường là mục tiêu của các hoạt động khủng bố, việc tăng cường thu thập thông tin đối với các đoàn thể, cá nhân có nguy cơ đe dọa an ninh là rất cần thiết. Do đó, Nhật Bản đã xác định đầu tư khoản chi trị giá 3 tỷ yen, khoảng 30 triệu USD, cho việc tăng thêm khả năng thu thập thông tin ở cả trong và ngoài lãnh thổ Nhật Bản.

  Cục điều tra an ninh Nhật Bản thành lập năm 1952 với khoảng 1.700 nhân viên. Năm 1964, lực lượng nhân viên của cục này tăng lên 2.000 người nhằm đáp ứng nhu cầu bảo đảm an ninh cho Olympic Tokyo do Nhật Bản tổ chức. Sau đó, số lượng nhân viên của lực lượng này giảm dần.

  TTXVN