Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Pakistan mở cửa khu di tích tượng Phật 1.700 tuổi

    Nằm ở tỉnh Bhamala, khu di tích tượng Phật này được phát hiện và khai quật vào năm 1929.

    Khi đó, các nhà khảo cổ đã phát hiện phần còn lại của 1 bức tượng Phật nằm bằng đá dài 14m cùng hơn 500 cổ vật Phật giáo khác.

    Theo Giám đốc Sở Khảo cổ học và Bảo tàng của tỉnh Bhamla, Abdul Samad, bức tượng này có từ thế kỷ thứ 3 sau Công nguyên và là bức tượng Phật nằm cổ nhất thế giới.

    Nguồn: SGGP