Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Phát hiện kho tiền cổ lớn nhất ở Anh

    Một người truy tìm kho báu đã tìm thấy hơn 52.000 đồng tiền La Mã, một trong những phát hiện lớn nhất ở Anh từ trước đến nay.

    Các đồng xu được chôn ở trong một cái lọ lớn ở độ sâu 30 cm và nặng tổng cộng 160 kg.

    Các đồng xu cổ được định giá là 5 triệu USD. Trong lọ chứa các đồng xu mang hình Marcus Aurelius Carausius, vị tướng La Mã đã chiếm Anh và bắc Pháp vào cuối thế kỷ III và tự xưng là đại đế.

    VNEX