Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Sân bay Mỹ cảnh báo có bom đúng ngày Quốc khánh

    Các nhà chức trách tại sân bay quốc tế John Kennedy ở New York (Mỹ) phải sơ tán hành khách khỏi phòng đón khách sau khi nhận được cảnh báo bom vào đúng ngày Quốc khánh.

    Các chuyên gia chất nổ và các nhân viên khẩn cấp khác được triển khai tới hiện trường. Tuy nhiên, các nhân viên an ninh chỉ phát hiện một chiếc túi khả nghi. Sau khi kiểm tra, nhân viên an ninh không phát hiện bất cứ chất nổ nào. Sau khi nhận thấy cảnh báo không đúng, nhà đón khách đã hoạt động trở lại.

    BT