Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Thái Lan công bố danh sách Uỷ ban cải cách quốc gia

    Hôm qua 8/7, Chính phủ Thái Lan công bố danh sách thành viên Uỷ ban cải cách quốc gia trong khuôn khổ thực hiện lộ trình 5 điểm hoà hợp dân tộc của Thủ tướng Abhisit.

    19 thành viên của Uỷ ban này chịu trách nhiệm hoạch định chiến lược và kế hoạch hành động khắc phục bất bình đẳng xã hội, nâng cao công bằng dưới sự chỉ đạo của Chủ nhiệm Uỷ ban - cựu Thủ tướng Anand Panyarachun.

    Các thành viên của Uỷ ban cải cách quốc gia Thái Lan được bổ nhiệm lần này đều là những người có uy tín, trình độ, đại diện cho các tổ chức chính trị - xã hội, những nhóm quan trọng trong xã hội Thái.

    TTXVN