Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Thái Lan thông qua Ngân sách Chính phủ năm 2011

    Thượng viện Thái Lan vừa bỏ phiếu thông qua Ngân sách Chính phủ năm 2011 với 96 phiếu đồng ý, 13 phiếu chống, 5 phiếu trắng. Cuộc họp Thượng viện kết thúc sớm hơn lịch dự kiến kéo dài 2 ngày. Như vậy, ngân sách Chính phủ Thái Lan năm 2011 tổng trị giá hơn 2.070 tỷ Bath, tương đương gần 66 tỷ USD, đã chính thức có hiệu lực sau khi được thông qua ở Thượng viện và Hạ viện.


    VOV