Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • Thủ tướng Anh đột ngột từ chức

  Thủ tướng Anh Gordon Brown vừa bất ngờ tuyên bố từ chức vào tháng 9 tới nếu Đảng Dân chủ tự do chịu liên minh với Công đảng của ông để thành lập chính phủ mới.

  Sự kiện này vừa diễn ra hôm qua ngay trước văn phòng chính phủ ở số 10 đường Downing trong bối cảnh Công đảng của ông Brown thất bại trong cuộc bầu cử vừa qua.

  Thủ tướng Brown nói: Nguyên nhân khiến chúng ta có một Quốc hội treo là vì không một Đảng hay một nhà lãnh nào có thể giành đủ sự ủng hộ của người dân cả nước.Trên cương vị đứng đầu Công Đảng , tôi phải chấp nhận một thực tế rằn : đây là sự đánh giá của người dân với cá nhân mình.

  Quyết định ra đi của ông Brown được coi là một quyết định bất ngờ nhưng hợp lý và là sự hy sinh cần thiết nhằm tạo cơ hội cho việc thành lập Chính phủ liên minh giữa Đảng Liên minh và Công Đảng tự do.

  Hoàng Mai