Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Tổng thống của chính quyền bán tự trị miền Nam Su-dan tuyên thệ nhậm chức

    Hôm nay thủ lĩnh của phong trào giải phóng nhân dân Su-dan, ông Ki-Ơ tuyên thệ nhậm chức Tổng thống của chính quyền bán tự trị miền Nam Su-dan.

    Phát biểu với báo chí, tướng A-rắc Bộ trưởng hợp tác khu vực của chính phủ miền nam Su-dan cho biết: "Hôm nay, lần đầu tiên trong lịch sử người dân miền nam Su-dan có một tổng thống được bầu cử dân chủ làm lễ nhậm chức trước quốc hội. Đối với hầu hết người dân, cuộc bầu cử vừa qua là lần đầu tiên họ có quyền đưa ra quyết định của mình. Vì vậy họ rất phấn khởi và mong muốn lễ nhậm chức diễn ra suông sẻ".

    VOV