Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Trung Quốc không sử dụng vấn đề đất hiếm để mặc cả

    Người phát ngôn Bộ Công nghiệp & Công nghệ thông tin Trung Quốc Chu Hồng Nhân vừa cho biết, nước này sẵn sàng hợp tác với các nước và không sử dụng vấn đề đất hiếm để mặc cả vấn đề khác.

    Quan điểm của Trung Quốc là mong muốn hợp tác với các nước khai thác, sử dụng nguồn đất hiếm theo nguyên tắc 3 cùng: cùng khai thác, cùng có lợi và cùng bảo vệ. Trung Quốc có thể sẽ lới lỏng các quy định cho phép các công ty nước ngoài tham gia vào lĩnh vực khai thác, cung cấp đất hiếm.

    VOV

    .