Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Trung Quốc nắm giữ hơn 900 tỷ USD công trái Mỹ

    Trung Quốc tiếp tục củng cố vị chỉ “chủ nợ số 1” của Mỹ. Tổng giá trị công trái Mỹ do Trung Quốc nắm giữ lên tới 900,2 tỷ USD. Tiếp sau Trung Quốc là Nhật Bản với tổng giá trị công trái Mỹ đạt 795 tỷ USD. Đứng thứ 3 là Anh với 321 tỷ USD.

    Trong một năm qua, Trung Quốc từng có 5 lần giảm mua công trái Mỹ, 6 lần tăng mua và 1 lần cơ bản không tăng, không giảm. Tuy tăng giảm khác nhau, nhưng Trung Quốc vẫn luôn là nước nắm giữ nhiều nhất lượng công trái Mỹ.

    Theo VOV