Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Trung Quốc phóng thành công vệ tinh Bắc Đẩu số 5

    Hôm qua, tại trung tâm phóng vệ tinh Tây Xương, Trung Quốc đã phóng thành công vệ tinh dẫn đường Bắc Đẩu số 5 vào quỹ đạo bằng tên lửa đẩy Trường Chinh 3.

    Đây là vệ tinh dẫn đường thứ 3 mà Trung Quốc phóng vào quỹ đạo trong năm nay. Theo kế hoạch, đến trước năm 2012, hệ thống vệ tinh Bắc Đẩu sẽ đủ năng lực phục vụ toàn khu vực châu Á; đến năm 2020, sẽ trở thành hệ thống vệ tinh lớn có sức che phủ toàn thế giới với hơn 30 vệ tinh hoạt động trên quỹ đạo.

    VOV

    .