Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Trung Quốc sẽ thu thuế carbon

    Uỷ ban cải cách và phát triển nhà nước và Bộ Tài chính Trung Quốc đã hoàn tất báo cáo nghiên cứu về việc thu thuế carbon. Bên cạnh việc cho rằng, thu thuế carbon là cần thiết và khả thi, báo cáo còn đưa ra lộ trình thu thuế carbon và các giải pháp đồng bộ kèm theo.

    Báo cáo này đang được trình lên các cơ quan chuyên trách của quốc hội Trung Quốc để xem xét, thẩm định. Trung Quốc đang xúc tiến các thủ tục pháp luật để có thể thu thuế carbon vào khoảng thời gian trước và sau năm 2012.

    (VOV)