Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Trung Quốc và Uzbekistan ký kết nhiều văn kiện quan trọng

    Trong cuộc hội đàm diễn ra tại Tashkent (Uzbekistan), Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào và Tổng thống nước chủ nhà Karimov đã đạt được nhiều nhận thức chung quan trọng nhằm thúc đẩy hơn nữa quan hệ đối tác song phương.

    Theo đó, hai bên khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì các chuyến thăm cấp cao, tăng cường tin cậy lẫn nhau; nhất trí thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực: năng lượng, phi tài nguyên, công nghệ cao, văn hóa, giáo dục… Hai bên nhấn mạnh, sẽ tăng cường phối hợp trong các vấn đề quốc tế và khu vực, nhất là trong khuôn khổ Tổ chức Hợp tác Thượng Hải.

    VOV