Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • Tuổi thọ trung bình trên thế giới tăng 5,5 năm

  Tổ chức Y tế thế giới (WHO) vừa công bố báo cáo cho thấy, tuổi thọ trung bình trên toàn thế giới đã tăng thêm 5,5 năm, từ 66,5 lên 72 tuổi, trong giai đoạn từ năm 2000 đến 2019...

  Ngoài ra, tuổi thọ khỏe mạnh - có nghĩa là số năm cá nhân sống khỏe mạnh - đã tăng từ 58,5 tuổi vào năm 2000, tăng lên 63,3 tuổi vào năm 2016. Tuổi thọ trung bình của người dân ở các nước có thu nhập thấp kém hơn 18,1 năm so với người dân sống ở các nước có thu nhập cao.

  Tuổi thọ trung bình trên thế giới

  Báo cáo nhấn mạnh thái độ khác nhau đối với chăm sóc sức khỏe giữa nam và nữ đã giúp giải thích sự khác biệt về tuổi thọ giữa 2 giới.

  Nguồn: SGGP