Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Tuyên bố của Chủ tịch ASEAN về tình hình Thái Lan

    Cũng trong hôm qua, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Gia Khiêm, trên cương vị Chủ tịch đương nhiệm ASEAN, đã ra “Tuyên bố của Chủ tịch ASEAN về tình hình Thái Lan”. Việc ra Tuyên bố này dựa trên cơ sở đồng thuận của ASEAN, nhất là Thái Lan.

    Nội dung Tuyên bố có đoạn như sau: “Các nước thành viên ASEAN ủng hộ việc sớm khôi phục luật pháp và trật tự, hòa hợp dân tộc và đưa tình hình trở lại bình thường tại Thái Lan, phù hợp với các nguyên tắc nói trên và vì lợi ích của nhân dân Thái Lan cũng như tầm nhìn hướng tới Cộng đồng ASEAN. Các nước ASEAN nhấn mạnh hòa bình, ổn định và phát triển ở Thái Lan có ý nghĩa quan trọng đối với quá trình thúc đẩy mục tiêu xây dựng Cộng đồng ASEAN vào năm 2015. Các nước thành viên ASEAN tin tưởng rằng với tính tự cường, Dân tộc Thái sẽ vượt qua những khó khăn hiện nay. ASEAN sẵn sàng hỗ trợ mọi việc có thể, trên cơ sở các nguyên tắc quy định trong Hiến chương ASEAN”.

    VOV