Sự kiện:  Tin quốc tế

WWF cảnh báo về cuộc khủng hoảng ô nhiễm nhựa toàn cầu

Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên (WWF) đã đưa ra lời cảnh báo, cuộc khủng hoảng ô nhiễm nhựa toàn cầu sẽ ngày càng xấu đi nếu các bên liên quan không chịu trách nhiệm.

Trong một báo cáo mới công bố về “Giải quyết ô nhiễm nhựa thông qua trách nhiệm”, Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên (WWF) đã đưa ra lời cảnh báo, cuộc khủng hoảng ô nhiễm nhựa toàn cầu sẽ ngày càng xấu đi nếu các bên liên quan trong chuỗi giá trị nhựa không chịu trách nhiệm về những mất mát gây ra cho thiên nhiên và con người.

Báo cáo chỉ ra rằng hiện nay trách nhiệm giảm ô nhiễm nhựa chủ yếu đặt vào người tiêu dùng và cơ quan quản lý rác thải, những nỗ lực này sẽ không hiệu quả trừ phi toàn bộ chuỗi giá trị nhựa cùng bắt tay hành động.

Lượng rác nhựa này đang tàn phá hệ sinh thái và các loài hoang dã. Hơn 270 loài được ghi nhận bị tổn thương do vướng phải đồ nhựa và hơn 240 loài được ghi nhận là ăn phải đồ nhựa. Hàng năm, cả con người và các loài động vật tiếp tục tiếp nhận nhựa vào cơ thể thông qua thực phẩm và nguồn nước uống. Tác động của việc ăn phải nhựa này vẫn chưa được nghiên cứu đầy đủ.

Cũng theo báo cáo, nếu như chúng ta có những lựa chọn sai lầm về quản lý rác thải như hiện nay thì vào năm 2030 tổng lượng phát thải khí CO2 theo vòng đời thông thường của nhựa sẽ tăng 50%, và lượng khí CO2 thải ra sẽ tăng gấp ba lần do phương pháp xử lý rác sai chuẩn là đốt cháy nhựa.

Tại cuộc họp Hội đồng Môi trường Liên Hợp Quốc, diễn ra từ 11-15/3, tại Nairobi cảnh báo rằng tới năm 2030 sẽ có thêm 104 triệu tấn nhựa có khả năng gây ô nhiễm các hệ sinh thái của trái đất, nếu như chúng ta không quyết liệt thay đổi tình trạng hiện thời. Việt Nam hiện nay được coi là một trong những quốc gia thải ra biển lượng rác nhựa lớn nhất thế giới.

Tại cuộc họp này, WWF kêu gọi các chính phủ bắt đầu đàm phán về một hiệp định quốc tế có tính pháp lý về ô nhiễm nhựa đại dương. Hiệp định này cần xác định các mục tiêu quốc gia và có một hệ thống báo cáo minh bạch có thể áp dụng được với các công ty. Thêm vào đó, hiệp định nên có quy định về hỗ trợ tài chính và kỹ thuật đối với các quốc gia có thu nhập thấp.

Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiệm,  ô nhiễm nhựa toàn cầu

Ô nhiễm rác thải nhựa. Ảnh do WWF cung cấp

Ông Benjamin Rawson, Giám đốc Bảo tồn và Phát triển Chương trình của WWF-Việt Nam cho biết: “Là một trong những quốc gia thải nhựa ra đại dương nhiều nhất, Việt Nam có thể đi đầu trong giải quyết thách thức này, bằng việc ủng hộ sự ra đời một hiệp định quốc tế về nhựa. Tại Việt Nam, nhận thức của mọi người về ô nhiễm nhựa đang gia tăng, và yêu cầu về trách nhiệm của lĩnh vực công và tư cũng ngày càng lớn. Cần phải có một cách tiếp cận toàn diện về quản lý và phát thải rác nhựa để giảm khối lượng nhựa rò rỉ ra môi trường.”

Hiện WWF-Việt Nam đang thực hiện một số dự án về nhựa trong đó có sự tham gia của lĩnh vực công và tư tại Phú Quốc để bảo tồn vẻ đẹp của hòn đảo cho phát triển du lịch, một dự án thí điểm về Quản lý Rác thải rắn tại tỉnh Long An.

Giải quyết ô nhiễm nhựa thông qua trách nhiệm cũng kêu gọi các biện pháp nhằm củng cố thực thi các sáng kiến hiện có như loại bỏ các sản phẩm đồ nhựa dùng một lần, nâng cấp kế hoạch quản lý rác thải quốc gia và đạt 100% tỷ lệ thu gom.