Bàn về nhân sự chuyên ngành công nghệ phát triển ĐBSCLArticle thumbnail

Bàn về nhân sự chuyên ngành công nghệ phát triển ĐBSCL

19/06/2024
15:23
ghi nhận diễn đàn cấp cao “Khoa học và Công nghệ 4.0: Chiến lược phát triển cho ĐBSCL”

Nhiều giải pháp được bàn luận tại Diễn đàn cấp cao “Khoa học và Công nghệ 4.0: Chiến lược phát triển cho ĐBSCL” đã được tổ chức bởi Tập đoàn CT Group cùng với một số trường Đại học TPHCM

CÁC SỐ KHÁC

Radio TOP 100

Xem thêm Radio TOP 100