default-thumb-voh-radio-podcast

Bình Tân tìm lối ra cho căn hộ và nềntái định cư bỏ hoang

Quận Bình Tân với đặc điểm dân số rất đông, nhu cầu tái định cư là rất lớn. Hiện quận đang triển khai nhiều dự án, trong đó tập trung vào các dự án liên quan đến giáo dục, công trình hạ tầng, kỹ thuật.17:45 GMT+7, Thứ Tư, 10/8/2022
default-thumb-voh-radio-podcast
default-thumb-voh-radio-podcast
default-thumb-voh-radio-podcast
default-thumb-voh-radio-podcast
600Chia sẻ