default-thumb-voh-radio-podcast

CÁC CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ ĐÀO TẠO NGHỀ CHO ĐỐI TƯỢNG ĐẶC THÙ TPHCM

Gần 3 năm luyện tập để giành huy chương Bạc kỳ thi Kỹ năng nghề thế giới22:00 GMT+7, Thứ Năm, 10/11/2022
default-thumb-voh-radio-podcast
default-thumb-voh-radio-podcast
7800Chia sẻ