default-thumb-voh-radio-podcast

CÁC CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ ĐÀO TẠO NGHỀ CHO ĐỐI TƯỢNG ĐẶC THÙ TPHCM

Lao động nông thôn tận dụng công nghệ nâng cao kỹ năng nghề, thực hiện chuyển đổi số14:00 GMT+7, Thứ Ba, 29/11/2022
default-thumb-voh-radio-podcast
default-thumb-voh-radio-podcast
1500Chia sẻ