Cần hoàn tất nợ thuế trước khi giải thể doanh nghiệp Article thumbnail

Cần hoàn tất nợ thuế trước khi giải thể doanh nghiệp

29/05/2024
00:00
Cần hoàn tất nợ thuế trước khi giải thể doanh nghiệp

29 thg 5, 2024 | ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP - Người đại diện theo pháp luật sẽ bị chế tài bằng hình thức tạm hoãn xuất cảnh nếu còn nợ thuế khi giải thể doanh nghiệp

CÁC SỐ KHÁC

Radio TOP 100

Xem thêm Radio TOP 100