Cần hoàn tất nợ thuế trước khi giải thể doanh nghiệpArticle thumbnail

Cần hoàn tất nợ thuế trước khi giải thể doanh nghiệp

Thứ Tư, 29/05/2024, 02:30 (GMT+7)
00:00
Cần hoàn tất nợ thuế trước khi giải thể doanh nghiệp

29 thg 5, 2024 | ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP - Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp sẽ bị chế tài tạm hoãn xuất cảnh nếu giải thể doanh nghiệp còn nợ thuế

CÁC SỐ KHÁC

Radio TOP 100

Xem thêm Radio TOP 100