CẨN TRỌNG KHI THAM GIA HỘI NHÓM CHỨA NỘI DUNG TIÊU CỰCArticle thumbnail

CẨN TRỌNG KHI THAM GIA HỘI NHÓM CHỨA NỘI DUNG TIÊU CỰC

02/11/2022
00:00
Nội dung 0

Hiện có ba dạng group gồm public (công khai), private (kín) và secret (bí mật). Trong đó, group kín và bí mật đang là nơi tiềm ẩn nguy hiểm cho người dùng Facebook cũng như chứa chấp nhiều nội dung trái pháp luật.

CÁC SỐ KHÁC

Radio TOP 100

Xem thêm Radio TOP 100