default-thumb-voh-radio-podcast

Chất lượng và số lượng đội ngũ cán bộ viên chức

Có khá nhiều nguyên nhân được chỉ ra, trong số đó vấn đề về chất lượng và số lượng đội ngũ cán bộ viên chức trong bộ máy hành chính nhà nước được “chỉ mặt đặt tên” khá rõ ràng.10:00 GMT+7, Thứ Tư, 03/8/2022
default-thumb-voh-radio-podcast
default-thumb-voh-radio-podcast
default-thumb-voh-radio-podcast
default-thumb-voh-radio-podcast
8600Chia sẻ