default-thumb-voh-radio-podcast

Đưa giáo trình khởi nghiệp vào chương trình đào tạo chính quy

+ Thông tin khởi nghiệp + Talkshow chủ đề: Đưa giáo trình khởi nghiệp vào chương trình đào tạo chính quy +Những ý kiến chia sẻ của chị Đinh Mộng Kha - CEO VietGuys về văn hóa giữ chân người lao động. 09:30 GMT+7, Thứ Hai, 06/3/2023
default-thumb-voh-radio-podcast
default-thumb-voh-radio-podcast
11500Chia sẻ