default-thumb-voh-radio-podcast

Cụ thể hóa Kết luận số 14

Cần xem xét chế độ khen thưởng kịp thời để tuyên dương các cá nhân điển hình năng động sáng tạo; lấy hiệu quả hoàn thành các ý tưởng giải pháp đột phá để làm tiêu chí quan trọng hàng đầu trong đánh giá hoàn thành công việc:17:45 GMT+7, Thứ Hai, 04/7/2022
default-thumb-voh-radio-podcast
default-thumb-voh-radio-podcast
default-thumb-voh-radio-podcast
default-thumb-voh-radio-podcast
3200Chia sẻ

Nội dung chính

Bấm vào liên kết bên dưới để chuyển đến nội dung bạn muốn nghe

00:00:00

Nội dung 0

00:00:56

Cụ thể hóa Kết luận số 14-KL/TW của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung tại TPHCM