default-thumb-voh-radio-podcast

Đánh thức tiềm năng thế mạnh sông nước ở thành phố Hồ Chí Minh.

Với đặc thù của một đô thị ven sông, quy hoạch phát triển hành lang sông ở thành phố Hồ Chí Minh cần được đẩy mạnh để đánh thức tiềm năng vốn có, đóng góp vào sự phát triển kinh tế, du lịch của thành phố.21:30 GMT+7, Chủ Nhật, 10/7/2022
default-thumb-voh-radio-podcast
default-thumb-voh-radio-podcast
default-thumb-voh-radio-podcast
200Chia sẻ