default-thumb-voh-radio-podcast

Lao động mất việc còn cơ hội

4 địa phương báo cáo về tình trạng cắt giảm lao động, giờ làm, nghỉ việc luân phiên tập trung ở các doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động. 07:00 GMT+7, Chủ Nhật, 04/12/2022
default-thumb-voh-radio-podcast
default-thumb-voh-radio-podcast
default-thumb-voh-radio-podcast
200Chia sẻ