default-thumb-voh-radio-podcast

Đưa nghị quyết vào cuộc sống

Nghị quyết 06 có ý nghĩa rất lớn đối với TPHCM, trong đó đã gợi mở, tháo gỡ để giúp TPHCM phát triển đô thị không chỉ cho thành phố mà còn cho cả vùng, trong mạng lưới đô thị của cả nước.17:45 GMT+7, Thứ Hai, 20/6/2022
default-thumb-voh-radio-podcast
default-thumb-voh-radio-podcast
default-thumb-voh-radio-podcast
default-thumb-voh-radio-podcast
default-thumb-voh-radio-podcast
2500Chia sẻ

Nội dung chính

Bấm vào liên kết bên dưới để chuyển đến nội dung bạn muốn nghe

00:00:00

Nội dung 0

00:00:51

Phát triển kinh tế - xã hội là trung tâm; xây dựng Đảng là then chốt; xây dựng văn hóa, con người làm nền tảng tinh thần, là vô cùng sâu sắc