default-thumb-voh-radio-podcast

Giải pháp nào cho tình trạng thiếu nhân lực ngành du lịch?

Du lịch đang phục hồi mạnh mẽ, song nhiều doanh nghiệp lữ hành, khách sạn, khu nghỉ dưỡng đều thiếu hụt nhân sự. Chia sẻ câu chuyện này và bàn bạc giải pháp từ những người trong ngành du lịch trong Sài Gòn FM hôm nay. 06:00 GMT+7, Thứ Bảy, 20/8/2022
default-thumb-voh-radio-podcast
default-thumb-voh-radio-podcast
4600Chia sẻ