default-thumb-voh-radio-podcast

Hạn chế xe "quá đát" xả thải gây ô nhiễm không khí

Sở GTVT đã phối hợp Hiệp hội Các nhà sản xuất xe máy Việt Nam triển khai chương trình "Nghiên cứu thí điểm kiểm tra khí thải môtô, xe máy đang lưu hành" nhằm hạn chế xe "quá đát" xả thải gây ô nhiễm không khí. 10:00 GMT+7, Thứ Tư, 27/7/2022
default-thumb-voh-radio-podcast
default-thumb-voh-radio-podcast
default-thumb-voh-radio-podcast
default-thumb-voh-radio-podcast
9900Chia sẻ