default-thumb-voh-radio-podcast

Hiến đất làm đường, mở rộng hẻm, các công trình phúc lợi công cộng

Hơn 20 năm qua, hơn 5,3 triệu m2 đất được hiến với ước tính tương ứng số tiền 10.000 tỉ đồng. Cuộc vận động đã đạt được nhiều kết quả, góp phần chỉnh trang đô thị, nâng cao chất lượng đời sống của người dân.10:00 GMT+7, Thứ Tư, 02/11/2022
default-thumb-voh-radio-podcast
default-thumb-voh-radio-podcast
default-thumb-voh-radio-podcast
default-thumb-voh-radio-podcast
3300Chia sẻ