Hướng đến 100% người dân TP.HCM trả tiền điện không dùng tiền mặtArticle thumbnail

Hướng đến 100% người dân TP.HCM trả tiền điện không dùng tiền mặt

15/06/2024
00:01
Hướng đến 100% người dân TP.HCM trả tiền điện không dùng tiền mặt

Đến nay, EVNHCMC đã hợp tác với 23 ngân hàng và 11 đối tác trung gian hợp tác thu hộ tiền điện, với gần 72.000 điểm thu trên địa bàn TP.HCM như tại các điểm giao dịch của ngân hàng, cửa hàng tiện lợi

CÁC SỐ KHÁC

Radio TOP 100

Xem thêm Radio TOP 100