Khởi nghiệp với câu chuyện tái chế ni lông Article thumbnail

Khởi nghiệp với câu chuyện tái chế ni lông

Thứ Hai, 06/05/2024, 09:30 (GMT+7)
08:00
Khởi nghiệp với câu chuyện tái chế ni lông

06 thg 5, 2024 | KHỞI NGHIỆP SÁNG TẠO ĐỂ THÀNH CÔNG - Limloop dành thời gian tìm hiểu, nghiên cứu về tính chất của sợi ni lông để phân loại, sử dụng cho phù hợp. Mục tiêu của Limloop là dùng hết tất cả loại ni lông thải ra môi trường.

CÁC SỐ KHÁC

Radio TOP 100

Xem thêm Radio TOP 100