Ký kết hợp tác trong nâng cao năng lực số cho TP. Hồ Chí Minh.Article thumbnail

Ký kết hợp tác trong nâng cao năng lực số cho TP. Hồ Chí Minh.

14/06/2024
01:00
Ký kết hợp tác trong nâng cao năng lực số cho TP. Hồ Chí Minh.

14 thg 6, 2024 | DOANH NGHIỆP VÀ HỘI NHẬP - Trung tâm Chuyển đổi số TP. Hồ Chí Minh và Đại học RMIT Việt Nam đã ký biên bản ghi nhớ hợp tác trong nâng cao năng lực số cho TP. Hồ Chí Minh.

CÁC SỐ KHÁC

Radio TOP 100

Xem thêm Radio TOP 100