Một ngôi nhà 2 người bệnh nặngArticle thumbnail

Một ngôi nhà 2 người bệnh nặng

595 lượt nghe
25/09/2023
00:00
Người đàn ông tận cùng của nỗi đau nhưng chưa bao giờ anh than trách số phận, luôn cố gắng bằng tất cả sức khỏe của mình để nuôi gia đình.

Người đàn ông tận cùng của nỗi đau nhưng chưa bao giờ anh than trách số phận, luôn cố gắng bằng tất cả sức khỏe của mình để nuôi gia đình.