default-thumb-voh-radio-podcast

Nghị quyết 19 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn

- Bài: Nghị quyết 19: tạo bước phát triển mới cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn - chuyên mục “Nâng cao ý thức cộng đồng trong lĩnh vực tài nguyên môi trường”18:30 GMT+7, Thứ Năm, 07/7/2022
default-thumb-voh-radio-podcast
default-thumb-voh-radio-podcast
default-thumb-voh-radio-podcast
700Chia sẻ

Nội dung chính

Bấm vào liên kết bên dưới để chuyển đến nội dung bạn muốn nghe

00:01:24

Bài: Nghị quyết 19: tạo bước phát triển mới cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn

00:15:58

chuyên mục “Nâng cao ý thức cộng đồng trong lĩnh vực tài nguyên môi trường”