default-thumb-voh-radio-podcast

Ngôi nhà cháy

Một ngày giữa tháng 7, ngôi nhà của 3 chị em Mỹ Tuyên bốc cháy dữ dội, 3 chị em khóc nấc nhìn theo, bà nội vội vàng chụp di ảnh đang cháy dở của mẹ các con, bị phỏng mà không hề biết.21:30 GMT+7, Thứ Hai, 18/9/2023
default-thumb-voh-radio-podcast
57300Chia sẻ

Nội dung chính

Bấm vào liên kết bên dưới để chuyển đến nội dung bạn muốn nghe

00:00:00

Một ngày giữa tháng 7, ngôi nhà của 3 chị em Mỹ Tuyên bốc cháy dữ dội, 3 chị em khóc nấc nhìn theo, bà nội vội vàng chụp di ảnh đang cháy dở của mẹ các con, bị phỏng mà không hề biết.