Nhiều thách thức trong thực hiện truy xuất nguồn gốc hàng hóaArticle thumbnail

Nhiều thách thức trong thực hiện truy xuất nguồn gốc hàng hóa

Thứ Tư, 10/07/2024, 07:00 (GMT+7)
00:00
Nhiều thách thức trong thực hiện truy xuất nguồn gốc hàng hóa

10 thg 7, 2024 | THỊ TRƯỜNG TRONG NGÀY - Điểm hẹn kiều bào - số 1: Vai trò cộng đồng doanh nhân người Việt ở nước ngoài trong hỗ trợ xúc tiến thương mại, kết nối tiêu thụ, giới thiệu, quảng bá sản phẩm, hàng hóa.

CÁC SỐ KHÁC

Radio TOP 100

Xem thêm Radio TOP 100