Nhiều vỏ bọc cho những chiêu trò lừa đảo. Article thumbnail

Nhiều vỏ bọc cho những chiêu trò lừa đảo.

05/06/2024
00:00
Nhiều vỏ bọc cho những chiêu trò lừa đảo.

05 thg 6, 2024 | KỂ CHUYỆN VỤ ÁN - Một người lạ chuyển tiền nhầm vào tài khoản ngân hàng mình, sau đó họ liên hệ để đòi lại. Nhưng họ yêu cầu chuyển tiền đó vào một tài khoản khác. Nghe có vẻ hợp lý nên người nhận đã thực hiện như họ nói.

CÁC SỐ KHÁC

Radio TOP 100

Xem thêm Radio TOP 100