default-thumb-voh-radio-podcast

nông nghiệp, nông dân, nông thôn

- Bài: Nâng cao chất lượng, an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản - tiết mục: Diễn đàn nông dân - chuyên mục “Nâng cao ý thức cộng đồng trong lĩnh vực tài nguyên môi trường”18:30 GMT+7, Thứ Hai, 20/6/2022
default-thumb-voh-radio-podcast
default-thumb-voh-radio-podcast
default-thumb-voh-radio-podcast
default-thumb-voh-radio-podcast
1800Chia sẻ

Nội dung chính

Bấm vào liên kết bên dưới để chuyển đến nội dung bạn muốn nghe

00:01:24

Bài: Nâng cao chất lượng, an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản

00:13:55

chuyên mục “Nâng cao ý thức cộng đồng trong lĩnh vực tài nguyên môi trường”