Nông thôn mới ngày 18-06-2024Article thumbnail

Nông thôn mới ngày 18-06-2024

Thứ Ba, 18/06/2024, 19:00 (GMT+7)
03:21
PGS-TS Trần Thị Ba cho anh Tuấn về chăm sóc dưa hấu và bí hồ lô đạt hiệu quả.

18 thg 6, 2024 | NÔNG THÔN MỚI - PGS-TS Trần Thị Ba cho anh Tuấn ở Trà Vinh về chăm sóc dưa hấu và bí hồ lô đạt hiệu quả.

CÁC SỐ KHÁC

Radio TOP 100

Xem thêm Radio TOP 100