default-thumb-voh-radio-podcast

Nông thôn mới ngày 19/07/2023

Cần phải tăng cường công tác quản lý chất lượng cây giống, nhất là cây giống cây ăn trái, qua đó góp phần thúc đẩy ngành nông nghiệp phát triển ngày càng bền vững, hiệu quả18:30 GMT+7, Thứ Tư, 19/7/2023
default-thumb-voh-radio-podcast
4200Chia sẻ