Ở nơi đó mẹ có hạnh phúc không?Article thumbnail

Ở nơi đó mẹ có hạnh phúc không?

02/10/2023
00:00
Mẹ bỏ đi theo người khác, 3 cha con Cẩm Ly rau cháo nuôi nhau, cha không thể nuôi nổi 2 con ăn học, Cẩm Ly đành xin nghỉ học, đợi đủ tuổi đi làm bên xưởng kẹo nuôi em ăn học.

Mẹ bỏ đi theo người khác, 3 cha con Cẩm Ly rau cháo nuôi nhau, cha không thể nuôi nổi 2 con ăn học, Cẩm Ly đành xin nghỉ học, đợi đủ tuổi đi làm bên xưởng kẹo nuôi em ăn học.