Ông Tạ Minh Phương chia sẻ về công tác kiện toàn bộ máy kiểm ngư, đồng hành cùng ngư dân bám biểnArticle thumbnail

Ông Tạ Minh Phương chia sẻ về công tác kiện toàn bộ máy kiểm ngư, đồng hành cùng ngư dân bám biển

Chủ Nhật, 09/06/2024, 05:30 (GMT+7)
02:00
Ông Tạ Minh Phương chia sẻ về công tác kiện toàn bộ máy kiểm ngư, đồng hành cùng ngư dân bám biển

09 thg 6, 2024 | NÔNG THÔN - Ông Tạ Minh Phương chia sẻ về công tác kiện toàn bộ máy kiểm ngư, đồng hành cùng ngư dân bám biển

CÁC SỐ KHÁC

Radio TOP 100

Xem thêm Radio TOP 100