default-thumb-voh-radio-podcast

Phiên chợ Xanh - Tử tế

Hơn 6 năm nay, nhiều người dân ở Sài Gòn lại có thói quen đến Phiên chợ Xanh - Tử tế vào mỗi thứ 7 và Chủ nhật hằng tuần, để mua sắm thực phẩm sạch về cho gia đình.21:30 GMT+7, Chủ Nhật, 07/8/2022
default-thumb-voh-radio-podcast
default-thumb-voh-radio-podcast
default-thumb-voh-radio-podcast
default-thumb-voh-radio-podcast
6000Chia sẻ